Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Bóng Chiều Rơi!


Ai vội đi trong áng chiều rơi 

Hoàng hôn mây tím sương giăng lơi
Bóng ai khuất nẻo khung trời nhớ 

Tim sầu em nhốt nỗi đơn côi

Tím giăng giăng hồn lạc trắng lối mờ 

Yêu thương len nhẹ dáng người thơ 
Hờn ghen trăng khuất sau nhành liễu
Thầm hẹn ai về trong giấc mơ.

Kim Oanh
Melb. 20.08.2009