Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Em Đi Trong Mùa Thu


Em đi rồi nên thu buồn lá rụng
Em đi rồi nên chiều tím không trung
Lá thu rơi sao quá lạnh lùng
Cùng mây tím giăng sầu khắp ngõ

Em đi rồi nên chiều thu vàng võ
Em đi rồi nên bướm cũng xa hoa
Thơ thẩn nghĩ chiều thu từ tạ
Trong khóe buồn muôn giọt như tuôn.


Lê Kim Hiệp
Pleiku 1973