Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Hoa Xuân - Phạm Duy - Hà Thanh

Hình ảnh của con trai tặng Mẹ

Sáng Tác: Phạm Duy
Ca Sĩ: Hà Thanh
Thực Hiện: Kim Oanh