Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

Thơ Tranh: Dư Hương - Dư Hương Ở Trọ


Thơ: M.J Vĩnh An Và Kim Oanh
Thơ  Tranh: Lê Tâm