Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Lá Nguồn Tương Tư


Lá về tìm lại hương nhu
Dễ thương dáng nhỏ sương mù Pleime
Vàng mùa rợp bóng nắng che
Đợi chờ lữ khách lòng se sắt buồn
Lạnh lùng bất chợt gió luồn
Lá rơi tình lá thành nguồn tương tư

Kim Oanh 
Mùa Thu 2010