Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

Hoài Thượng Biệt Hữu -Trịnh Cốc (851 - 910)

      Một trong những bài thơ hay ở tuổi học trò còn nhớ mãi cho đến bây giờ. Ngồi dịch lại và gửi đi để thay lời thăm hỏi mọi người với tấm lòng quí mến. Cầu chúc an lành.
PKT 04/28/2014

Hoài Thượng Biệt Hữu -Trịnh Cốc (851 - 910)

Dương Tử giang đầu dương liễu xuân
Dương hoa sầu sát độ giang nhân
Sổ thanh phong địch ly đình vãn
Quân hướng Tiêu Tương ngã hướng Tần

Dịch Xuôi : Chia Tay Bạn Trên Sông Hoài

Ở bến đầu sông Dương Tử, dương liễu đang xuân
Hoa dương liễu nở rộ khiến khách qua sông buồn chết được
Vài tiếng sáo trong gió chiều văng vẳng nghe được ở ly đình
Anh đi hướng Tiêu Tương, còn tôi đi hướng Tần

Chú Thích:

(1) Dương Tử giang đầu, chỉ vùng Giang Tô (?), nơi sông Hoài chảy nhập vào sông Dương Tử.
(2) Hướng Tiêu Tương, chỉ hướng nam. Sông Tiêu Tương do hai sông Tiêu và sông Tương hợp lại , còn gọi là sông Tương Giang, thuộc vùng nước Sở xưa, ở phương nam, nay là vùng Hồ Nam, Hồ Bắc (?)
(3) Hướng Tần, chỉ hướng bắc. Tần là tên một nước chư hầu thời Đông Chu Liệt Quốc, ở phương bắc, nay là vùng Thiểm Tây, Cam Túc (?)
(4) Câu "Quân hướng Tiêu Tương ngã hướng Tần "nôm na được hiểu là sau khi chia tay nhau, qua sông rồi, anh đi về Nam còn tôi thì về Bắc, đôi ngả nam bắc chia ly, buồn chết được.

Hoài Thủy Biệt Hữu

Dương Tử bến đầu rợp liễu bông,
Ly đình đưa tiễn khách qua sông.
Vẳng nghe tiếng sáo chiều hiu hắt,
Kẻ bắc, người nam, luống não lòng.

Phạm Khắc Trí
04/28/2014

* * *
Thầy kính mến
Bài thơ hay và buồn quá, nhất là Tháng Tư về.
Em cảm ơn thầy cho em được học hỏi thêm, xin cho em được cảm tác theo bài dịch của thầy.  
Kính chúc sức khoẻ thầy. 
Em Kim Oanh

Biệt Giang Đầu

Đầu sông hoa nở xuân về
Cuối sông ly khách não nề tâm can
Gió chiều tiếng sáo đưa sang
Hai phương trời nhớ ruột gan xé lòng
Kim Oanh

29/4/2014