Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

Đời Gió
Tiếng ai gọi Gió lao xao?
Gió về quên hết lao đao ngách nguồn
Lay đọng tóc xoả vai thuôn
Hương nồng áo lụa thả buông vụng về

Tiếng ai hỏi Gió si mê?
Gió giao đọng bóng trăng thề đong đưa
Cuội già mơ bóng Hằng xưa
Trăm năm gió vẫn đợi mùa vu qui

Gió thầm thì .. Đời thi vị!

Bốn mùa hoa sắc hương nhụy nguyên trinh
Hồn Gió vật vờ say tỉnh
Men vị tình... bịn rịn mềm môi

Giật mình tỉnh giấc giao bôi
Chìm vào hư ảo tình trôi... Gió luồn!

Kim Oanh
5-12-2011