Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Khát


Khát nước? 
        uống một hơi chưa thấm
Khát rượu?
        ực hết ly đắng miệng
Khát khao? 
        biết bao giờ được cạn
Người đi rồi....
           khóc cạn tình chung

Kim Oanh