Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Nếu Là Em ...

(Gửi Ko.)

Anh xin làm biển xanh.
Nếu như em là cát trắng..
Anh xin làm ánh nắng.
Soi long lanh, mặt nước hồ em.

Anh xin làm trời đêm.
Chờ ngàn sao em lấp lánh.
Anh xin làm gió lạnh.
Rung mùa thu em trút lá vàng.

Anh xin làm cảng êm.
Chờ thuyền em ghé bến.
Anh xin làm mùa đông.
Xoa đôi má em đỏ hồng.

Anh xin làm trời mây.
Chờ gió em thổi đến.
Anh xin suốt tháng ngày.
Cùng em bay trìu mến.

...Anh xin làm gì đây?
Anh xin làm tất cả!
Chỉ xin tình yêu đừng.
Là vòng tay nghiệt ngã!

Hhai