Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

Tháng Năm, Melbourne


Em ở Preston vai áo rộng
Chiều mưa còn sợ gió đông nam
Tôi theo mùa lạnh qua làm khách
Gọi tách café sáng tháng Năm

Quán tây ngồi nắng vai chưa ấm
Phố lạ người quen tiếng thở gần
Sóng xa gợn tách café nguội
Tôi uống Melbourne lạnh xuống chân

Hoa lạc hỏi người chưa bạc tóc
Em gầy như lá tử vi tôi
Hay đâu tiền kiếp là mây núi
Hồn đã bao la chuyện đất trời

Em ở Preston đêm nhúm lửa
Pha ngày thêm đậm chén trà xanh
Tôi như con sóng làm sao ngủ
Chờ hải đăng lên đếm tuổi mình

Yarra gió bạt mềm chân tóc
Em để ngày đi hết tháng Năm
Tôi cầm ngọn sóng trên tay lạnh
Chiều mưa còn sợ gió đông nam

Lâm Hảo Khôi