Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

Thơ Tranh: Anh Hữu Đức Chúc Mừng Sinh Nhật Kim Oanh


Thơ Và Thơ Tranh: Huỳnh Hữu Đức