Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

Thơ Tranh: Áo Trắng Ngày Xưa


Thơ Song An Châu
Thơ Tranh: Kim Oanh