Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Tình Đầu- Hoàng Trọng - Lệ Thu (Thu Âm Trước 1975)


Sáng Tác: Hoàng Trọng
Ca Sĩ: Lệ Thu
Thực Hiện Huu Le