Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Tại


(Từ Tiếc của Khiếu Long)

Tại ai giữ mãi nụ cười
Giọng khan tình gọi.. hỡi người lặng câm
Tại ai nuôi dưỡng âm thầm
Khúc tình lỡ nhịp cung trầm chùng dây

Tại ai buộc sợi tóc mai
Sợi dài sợi ngắn tình đày xa nhau
Xiết chặt từng nỗi khát khao
Thắt gút thòng lọng tự trao ân tình

Tại ai tưởng bóng soi hình
Niú gió lạc hướng một mình vô thinh
Tại ai chẳng vẹn giữ gìn
Trăm năm tiếc nuối vạn nghìn nhớ nhung

Kim Oanh

14-11-2010