Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

Thơ Tranh: Mùa Thu


Thơ: Hoàng Lam
Thơ Tranh: Kim Oanh