Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Thơ Tranh: Mơ


Thơ: Cao Linh Tử
Họa Sĩ: Tín Đức
Thơ Tranh: Kim Oanh
* * *

Kính chào anh Tín Đức và anh Cao Linh Tử.
Cảm ơn hai anh những tác phẩm đẹp qua tranh và thơ
Kim Oanh xin được gửi đôi dòng cảm xúc theo hai anh nha.

Một Kiếp Hoa

(Cảm tác thơ Cao Linh Tử)

Từ lúc người đi mắt nhạt nhòa
Niềm vui chôn kín chuyện tình ta
Áo xưa ủ cất dư hương cũ
Yêu người chinh chiến vạn nghìn xa
Dòng đời mờ mịt trời đất thảm
Cánh hoa tan tác buổi chiều tà
Người ơi chạnh nhớ nơi xa ấy?
Có tiếc thương về một kiếp hoa?

Kim Oanh

9/5/2014