Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Giang Thôn Tức Sự - 江 村 即 事      Tư Không Thự là 1 thi sĩ trong nhóm 10 tên tuổi đời Đường Đại Lịch (765 - 779), nhóm nổi tiếng về những bài thơ gửi tình vào cảnh, ý tưởng thâm trầm, ngôn từ diễm lệ. Tôi rất thích bài thơ này. Chép từ Mây Tần, chỉnh sửa lại rồi gửi đi, để mọi người thân quí cùng đọc cho vui, lúc này. 
Cầu chúc an lành. 
PKT
 05/22/2014 

江 村 即 事                   Giang Thôn Tức Sự

罷 釣 歸 來 不 繫 船     Bãi điếu quy lai bất hệ thuyền
江 村 日 落 正 堪 眠     Giang thôn nhật lạc chính kham miên
縱 然 一 夜 風 吹 去     Túng nhiên nhất dạ phong xuy khứ
只 在 蘆 花 淺 水 邊     Chỉ tại lô hoa thiển thủy biên

司 空曙                         Tư Không Thự 

Dịch Xuôi : 
Chuyện Về Một Xóm Ở Ven Sông

Đi câu cá xong bước vào nhà mới nhớ là quên buộc thuyền
Xóm sông, trời tối rồi, thôi, hãy "đánh một giấc ngủ" ngon trước đã.
Ví dù, trong đêm, gió có thổi thuyền trôi đi mất
Thì chắc cũng chỉ trôi dạt vào đám hoa lau bên bờ nước cạn quanh đây thôi mà, lo gì.

Dịch Thơ
Giang Thôn Tức Sự 

Câu cá tối về quên buộc thuyền ,
Xóm sông đánh giấc ngủ an nhiên.
Dù đêm gió thổi thuyền trôi mất ,
Cũng chỉ quanh bờ lau sậy bên

Phạm Khắc Trí
 05/22/2014
***
Chuyện Xóm Ven Sông

Câu xong về chẳng cột xuồng
Xóm chày ngày tắt cơn buồn ngủ lôi
Lỡ đêm gió dậy xuồng trôi
Tấp vào đám sậy bãi bồi lo chi. 

Quên Đi

***
Chuyện Trên Bến Sông

Câu xong về bến chẳng buộc thuyền,
Trăng lặn mắt đà mở hết lên.
Gió nổi giữa đêm dù có cuốn, 
Lòng vòng lau sậy vẫn lênh đênh! 

Lục Bát:
Câu xong về bến mặc thuyền,
Trăng tà sắp lặn thôi miên giấc nồng.
Cho dù gió nổi bến sông, 
Quẩn quanh lau sậy lòng vòng không xa! 

Đỗ Chiêu Đức

***
Xóm Ven Sông

Được cá đà quên buộc lấy thuyền 
Tối trời tìm vỗ giấc trong đêm 
Nếu mà gió lộng thuyền trôi dạt 
Lau sậy bãi bồi hẳn giữ yên 

Kim Phượng

***
Chuyện Xóm Chài 

Câu về xuồng quên không cột 
Xóm vắng cơn ngủ đột ngột đến nhanh 
Đêm giông cuốn xuồng mỏng manh
Dạt vào lau sậy quẩn quanh sá gì

Kim Oanh