Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Mình Ơi!     ( Kính tặng Ba Má )

Chữ Mình là ý nghĩa chi
Sao nghe Ba gọi Má hoài
Mình ơi!
Thiết tha Má vội đáp lời
Mình à!
Ngọt lịm như là miá lau
Chữ Mình sao quá khít khao
Không buộc không thắt  ngọt ngào
Mình ơi!
Dẫu đời sống gió lao đao
Chữ Mình chắn gió ba đào
Lặng im!
Chồng chành thuyền những vỡ chìm
Chữ Mình chèo chống nối liền
Má Ba!

Kim Oanh
Melbourne10/5