Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Mình Ơi

 (Kính tặng Ba Má )

Chữ Mình là ý nghĩa chi
Sao nghe Ba gọi Má hoài
Mình ơi!
Thiết tha Má vội đáp lời
Mình à!
Ngọt lịm như là miá lau
Chữ Mình sao quá khít khao
Không buộc không thắt ngọt ngào
Mình ơi!
Dẫu đời sống gió lao đao
Chữ Mình chắn gió ba đào
Lặng im!
Chồng chành thuyền những vỡ chìm
Chữ Mình chèo chống nối liền
Má Ba!

Kim Oanh
Melbourne10/5Mình Ơi

(Kim Oanh ơi ... tiếng Mình của miền Nam quả là ngọt lịm ...)

Chữ MÌNH tuyệt diệu lắm, EM ơi
Nghe mát lòng nhau cả cuộc đời
Cho dẫu cuộc đời đầy sóng gió
Mình ơi ... ngọt lịm thấm bao lời

Mình ơi, hai tiếng thật thân thương
Gói ghém tình thâm suốt đoạn đường
Ngày tháng êm đềm theo tiếng gọi
Cùng chung tâm ý nguyện lòng vương

Mình ơi, thỏ thẻ những chiều xuân
Trang trải lòng yêu đến vạn lần
Sương gió vui buồn cùng một dạ
Gọi mình là đủ, đẹp muôn phần ...

Hoàng Dũng

11/5/2014