Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Không Ngày Hiền Mẫu


Sao cứ phải là ngày lễ mẹ
Trong yêu thương ai định thời gian
Tiệc đoàn viên đến quá muộn màng
Trang ảnh cũ đem khơi giòng lệ

Bên kia bến mẹ luôn ngày nhớ
Bên này tình con dõi từng đêm
Cảm nhận tan phiền đón êm đềm
Vui cùng mẹ trong giờ chạnh tưởng

Trường học ngắn sớm đời vội bước
Đường chiến chinh đẵm khói màu tang
Cũng hoa thơm cỏ lạ vô vàn
Tươi cười! Mẹ dang tay dìu dắt

Ta cùng bước con ơi! Đừng sợ!

Lê Kim Hiệp
Vĩnh Long 20/7/2009