Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Vô HìnhGiọt buồn nhòe nhoẹt vết môi
Mưa tuôn màu nhớ phai phôi nụ tình
Bắt bong bóng nước vô thinh
Cố ghì lấy ảnh lung linh nhiệm mầu
Chạm vào bóng vỡ nhói đau
Xoáy vào tim những mũi dao vô hình

Kim Oanh