Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

Một Sáng Sương Thu

Sáng sớm sương thu đìu hiu sắc
Lá vàng không giữ chặc mùa rơi
Tiếng dương cầm trầm bỗng xa xôi
Như thầm gọi mùa ơi... vội vã
Để thu em rộn rã hương đời
Nhưng ...........
lá vẫn rơi ... chậm chạp.. im lời
Mùa............ 
vẫn lạnh sương rơi ...vai gầy guộc nhỏ
KimOanh


Kim Oanh
Thu Melbourne 5/2014