Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Cà Phê Tình Nhớ


Giọt cà phê xuống thật nhanh
Áo em xanh giấc mộng lành đêm qua
Sáng nay em đã thật xa
Ta nghe nỗi nhớ thật thà trổ bông

Ngày xưa còn nhớ hay không
Hương cà phê vẫn mặn nồng dấu yêu
Góc đời kỷ niệm xanh rêu
Chìm trong gió biển nghe nhiều thiết tha

Mênh mông giọt nắng tình xa
Bên thềm như đã nhạt nhoà cơn mê
Chỉ còn những gịot cà phê
Rơi trong bóng dáng em về thênh thang

Khiếu Long