Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Cung Tiến


Cảm Tác Thơ: Ktk
Thơ Tranh: Kim Oanh


Nhạc Sĩ: Cung Tiến
Ca Sĩ: Sĩ Phú
Thực Hiện: Tran Nang Phung