Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

Tiếc Thu - Quang Dũng - Du Lịch Melbourne Australia

Kỷ Niệm những ngày anh chị Nguyễn Văn Trợ du lịch Melbourne City - Australia


Sáng tác: Tiếc Thu
Nhạc và Lời: Thanh Trang
Ca sĩ: Quang Dũng