Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Wir Fuhren Allein Im Dunkeln(Anh Và Em Không Hẹn) - Heinrich Heine

Sơ Lược Tác Giả:

Heinrich Heine là nhà thơ Đức rất nổi tiếng cùng thế kỷ với Petofi.
Sinh: Ngày 13 tháng 12 năm 1797 tại Düsseldorf
Mất: Ngày 17 tháng 2 năm 1856 (tuổi 58) tại Paris, Pháp
Ông là nhà thơ, nhà văn, nhà báo, nhà phê bình văn học
Thế kỷ 19 là những năm nhân loại được đón nhận những nhà thơ mà cái tên và những thi phẩm của họ đã trở thành bất hủ và là tài sản chung như Byron ở Anh, Victor Hugo ở Pháp, Michkievich ở Balan, Lecmontop, Puskin ở Nga, Sandor Petofi ...và Heine, Goether ở Đức.

Wir Fuhren Allein Im Dunkeln

Wir fuhren allein im dunkeln
Postwagen die ganze Nacht;
Wir ruhten einander am Herzen,
Wir haben gescherzt und gelacht.

Doch als es Morgens tagte,
Mein Kind, wie staunten wir!
Denn zwischen uns saß Amor,
Der blinde Passagier.
Heinrich Heine 
* * *
Anh Và Em Không Hẹn
Anh và em không hẹn,
Cùng đi chuyến xe đêm.
Hai đứa cười vui vẻ,
Chỉ mình anh với em.

Sáng ra ta kinh ngạc,
Thấy người khách thứ ba
Là tình yêu lậu vé
Lén vào ngồi bên ta.

Thái Bá Tân dịch
( sưu tầm từ Net)