Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Bến Khát


Hoa tuyết rơi đón mùa đông tới
Cơn bão lòng chới với chiều nao
Buồn ly hương chân vội bước mau
Chạm khối đá nhói đau tim nát

Lưu luyến chi cho lòng xây xát
Quê nhà xưa dáo dác tìm trông
Cố nhân ơi! Đâu bờ ảo vọng
Hai phương đời giấc mộng mòn hao

Đôi mắt đêm lấp lánh vì sao
Trong nỗi đau tình cao vời sáng
Bến khát khao đò lòng khô cạn
Suốt mộng đời lỡ bước gian nan

Kim Oanh