Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Tình Đến Không Ngờ-Nguyễn Văn Hạnh&Trần Bội Anh-Ý Lan


Thơ Cảm Tác: Kim Phượng
Thơ Tranh & Youtube: KimOanh


Tác Giả: Nguyễn Văn Hạnh &Trần Bội Anh
Ca Sĩ: Ý Lan