Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Tháng 6 Chiều Mưa


Tiếng lòng…
Hắt hiu sầu trong thinh lặng!!!
Lời ru văng vẳng thanh âm
Mưa giăng chao đọng cõi tâm
Sóng đời chòng chành bão nổi

Tình ơi…
Cứ để dòng mưa trói chân!
Phút cuối tạ từ vương vấn….
Khóc đi mưa! Mi hoen ngấn
Hạnh phúc ngấm ngầm say đắm…
                            ....Chiều Mưa!!!


Kim Oanh
Tháng Sáu 2013

* * *
Khóc Đi Em         (Từ Tháng 6 Chiều Mưa của KimOanh)

Góc phố nhỏ em tần ngần chiều nay
Chiếc dù rộng che mưa không đủ kín
Gió hắt hiu vực buồng tim câm nín
Em bàng hoàng bão nổi khóc âm thầm.

Mưa lê thê chừng cô đọng thanh âm
Sau phút tạ từ còn nhiều vương vấn
Khóc đi em như mưa buồn vô tận
Hạnh phúc nào còn vang vọng…chiều mưa!

Dương Hồng Thủy