Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Thuyền Thơ


Thơ: Kim Oanh
Thơ Tranh: Suối Dâu

* * *
      Bức hình trăng biển tuyệt đẹp, soi sáng chiếc thuyền thơ ai thả trôi lang thang, hỏng nỡ để đi lạc, nên cố kéo dzìa bến mơ ....

Dưới ánh trăng đêm, soi bóng thuyền
Biển nằm im ngủ , sóng cười duyên
Lang thang trên nước tìm tri kỷ
Nhắn gọi thuyền ơi ghé bến liền

Ta chở thuyền thơ đi khắp nơi
Đem bao ý đẹp đến cho đời
Trăng vui soi sáng cùng dương thế
Tô đẹp thuyền tình trên biển khơi ...


Hoàng Dũng