Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

Dạ Ngẫn Ngơ….


Những nốt nhạc lòng vấn với vương
Diù nhau cõi mộng khúc nghê thường
Miền xuôi phố núi đời ngăn cách
Tâm đồng một ý quyện nhớ thương

Dù sương trắng đẵm vẫn nguyên màu
Lữ khách lạc vào bến mộng trao
Bao nhiêu mơ ước bao nhiêu hẹn
Quan san trắc trở vẹn tình nhau

Hỏi người phố núi có hằng mơ
Có biết phương xa gói ý chờ
Đêm đêm hương ấp yêu gửi mộng
Tri kỷ đợi hoài dạ ngẫn ngơ.

Kim Oanh