Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Đồi Thông Hai Mộ - Thơ Phương Hà


Thơ: Phương Hà
Thơ Tranh: Kim OanhSáng Tác: Hồng Vân
Tiếng Hát: Giao Linh
Thực Hiện Youtube: minhanben