Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

Bóng Người Đi


Chờ đợi mãi sao ai chẳng đến
Hạ nồng đốt cháy đóa hoa xinh
Người đi xa theo bước đăng trình
Ai không đến tim mình vụn vỡ


Chờ đợi mãi đường dài xa hút
Bóng người đi từ lúc tiễn nhau
Bao mùa đông tuyết trắng một màu
Phủ nhân ảnh mờ theo ngấn lệ


Mưa giăng giăng đất trời hoang phế
Thấu cho lòng bao nỗi ủ ê
Hương yêu xưa ùa về xao động

Từ mịt mù ngàn dặm sơn khê

Bên song đợi bóng gầy lặng lẽ
Vén rèm the mờ khuất sương mù

Nửa gối chiếc trăng buồn chia sẻ
Nửa đến người tình nhớ ngàn thu


Kim Oanh

2009