Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Mái Tóc Dạ Hương -Tiếng Hát Lệ Thu
Thơ:( Một Tiếng Em) Đinh Hùng
Phổ nhạc: Nguyễn Hiền
Tiếng Hát: Lệ Thu
Thực Hiện youtube: TanLe