Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Tôi Đang Mơ Giấc Mộng Dài - Lệ Thu - Kỷ Niệm Du Lịch Sydney Australia

Kỷ niệm những ngày anh chị Nguyễn Văn Trợ du lịch Sydney - Australia - Năm 2013.


Nhạc sĩ: Phạm Duy
Ca sĩ: Lệ Thu 
Thực Hiện: Kim Oanh