Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Tình Đau Tình ĐauThôi! Tôi về tôi về
Chiều! Qua sông qua sông
Phà! Ngược gió ngược gió
Mây! Bềnh bồng bềnh bồng

Ừ! Em đi em đi
Mùa! Thu vàng thu vàng
Tình! Giãy chết giãy chết
Đời! Lang thang lang thang

Đêm! Miên man miên man
Mưa! Hàng hàng hàng hàng
Hồn! Ai khóc ai khóc
Lời! Muộn màng muộn màng

Hoa! Phai màu phai màu
Cây! Lao xao lao xao
Em! Bụi phấn bụi phấn
Tôi! Đau! Đau! Đau! Đau!

Phạm Tương Như
Jun. 13 2013