Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Khúc Sầu

Sầu xưa quên hết chưa em
Sao đôi mắt ướt còn len mây mờ
Tiếng đàn ngân khúc vu vơ
Mà em tôi nét  ngu ngơ mất rồi

Mưa âm thầm khuya lắng trôi
Sầu xưa im ngủ  trên môi khép buồn
Tình yêu theo giọt sương tuôn
Sầu xưa quên hết kết muôn nắng vàng

Tấu lên khúc hát  âm vang
Đan thành tình mộng mơn man giấc hồng
Ấp hương dáng mỏng thơm nồng
Khúc sầu theo tuyết đêm đông tan dần………

Kim Oanh