Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

Thơ Tranh Nghệ Sĩ: Một Thời Chinh Chiến

Kính tặng anh Song Quang - Nhân ngày 19/6


Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh


Sáng Tác Nhật Ngân
Tiếng Hát Mai Thiên Vân