Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Chiếc Lá Cuối Cùng-Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn-Ca sĩ Quỳnh Lan


Sáng Tác: Đoàn Chuẩn
Tiếng Hát: Quỳnh Lan
Hình Ảnh: Biện Công Danh - Mùa Thu New Zealand 
Thực Hiện: KimOanh