Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Đáp Lời Sông Núi - Nhạc Sĩ Trúc Hồ


Thơ Cảm Tác: Kim Phượng
Thơ Tranh; Kim OanhSáng Tác: Trúc Hồ
Ban Họp Ca Asia