Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Lửa Lòng!


Ngày buồn gửi gió mang đi
Lắng lòng thật nhẹ thầm thì..
Mùa xuân!

Nước mắt rơi khẻ bâng khuâng
Thời gian thoáng phút ngại ngần ..
Yêu nhau!

Nỗi nhớ một thuở khát khao
Tìm quên trong ánh mắt trao
Một chiều!

Dù cho tim nát hương yêu
Tình yêu muôn thuở ..Vẫn khêu
Lửa lòng!

Kim Oanh