Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Phố Núi Pleiku Ơi!


Phải chăng duyên, hay giải sao trời
Này này cô bé Vĩnh Long ơi,
Bộ hết nơi rồi sao lại mến Pleiku
Nguyễn Nam Thư

Hỡi người Phố Núi Pleiku ơi!
Gặp nhau đây là bởi duyên trời
Nắng mới lên tắm đôi vai nhỏ
Môi thắm màu bụi đỏ mộng mơ

Từ đó lòng trộm nhớ Pleiku
Những đêm trăng khoác áo sương mù
Mưa giăng giăng ướt đường phong lối
Tạm gối hương thầm dệt ý thơ

Thơ dệt xong gửi người cùng mộng
Gió giao mùa trời lộng Cao nguyên
Khúc tình ca hương mùa lưu luyến
Rơi xuống đời xao xuyến người mơ

Kim Oanh