Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Cảm Xúc Đồi Thông Hai Mộ - Giao Linh

Thân gửi mấy câu thơ như một comment. Thân chúc an vui - Trầm Vân(Từ Thơ Tranh Nghệ Sĩ Đồi Thông Hai Mộ - Thơ Phương Hà, Thơ tranh KimOanh)

Chợt nghe tiếng hát Giao Linh
Đồi Thông Hai Mộ chuyện tình đau thương
Tiếng ca da diết vọng buồn
Chiều qua Đà Lạt mù sương rối mờ
Mối tình đẹp tựa bài thơ
Ai đành chia rẽ thẫn thờ lòng đau
Cõi trần chẳng sống cùng nhau
Cõi âm về lại se câu ước nguyền
Đôi hồn tháp cánh thần tiên
Mang theo thương nhớ rải miền chiêm bao
Đồi Thông Hai Mộ cỏ nhàu
Tiếng Giao Linh hát giăng sầu lệ rơi
Thơ Phương Hà rất tuyệt vời
Khung thơ tuyệt đẹp vẽ lời khóc than
Ngàn năm thiếp ở bên chàng
Ngàn năm tình nép suối vàng thông reo

Trầm Vân