Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Đời Tàn Đời Tàn


       (Từ Tình Đau Tình Đau của Phạm Tương Như)

Đành! Đi mau đi mau
Nắng! Phai màu phai màu
Sóng! Nước cuốn nước cuốn
Hồn! Long đong long đong

Vâng! Đi thôi đi thôi
Mùa! Đông sớm đông sớm
Yêu! Ghê gớm ghê gớm
Tình! Vội vàng vội vàng

Ngày! Bừng sáng bừng sáng
Nắng! Ló dạng ló dạng
Phà! Bỏ đi bỏ đi
Sông! Bến cạn bến cạn

Đông! Chưa tan chưa tan
Buốt! Miên man miên man
Hồn! Nhợt nhạt nhợt nhạt
Đời! Tàn! Tàn! Tàn! Tàn!

Kim Oanh
14/6/2013