Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Bên Hồ Than Thở


Thơ Cảm Tác : (Đồi Thông Hai Mộ): Quên Đi
Thơ Tranh & Youtube: Kim Oanh


Sáng Tác: Hồng Vân
Ca Sĩ: Hoàng Oanh