Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Đời Vẫn Đẹp Vẫn Đẹp


(Từ Đời Tàn, Đời Tàn của KimOanh

Đời chưa tàn, chưa tàn!
Sao vội vàng, vội vàng!
Nắng vẫn đẹp, vẫn đẹp!
Đông mới sang, mới sang!

Lạnh mới chớm, mới chớm
Chăn vẫn êm, vẫn êm
Tình còn nồng, còn nồng
Mộng bình, yên bình yên!

Mặc thế nhân, thế nhân
Yêu da diết, da diết
Dẫu một mình, một mình
Có sao đâu, sao đâu ?

Dù cách trở, cách trở
Xa ngàn trùng, ngàn trùng
Lời dịu ngọt, dịu ngọt
Xin trao nhau, trao nhau

Nam Chi