Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

Thơ Tranh: Từ Khi...

Tưởng Nhớ Người con gái Trường Học Pleime 22/6


Thơ: Lê Kim Hiệp
Thơ Tranh: Kim Oanh