Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Mưa Đêm


Gió thổi từng cơn
Rít sầu nhiều hơn
Mưa đêm lạnh nhớ
Tấm thân tủi hờn

Tí tách ngoài hiên
Đếm từng giọt nước
Tiếp nối triền miên
Thương nhớ ưu phiền

Tâm sự đầy vơi
Nhớ gì lòng ơi
Mưa đêm thổn thức
Hòa điệu buồn rơi

Mưa đêm lạnh thắm
Ướt gối đơn nằm
Sao nghe mằn mặn
Hay giọt lệ thầm!?

Lê Kim Hiệp
Vĩnh Long1990