Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

Tóc Tiên


Thơ Cảm Tác: Võ Phan Trung
Thơ Tranh: Kim Oanh

Sáng Tác: Phúc Trường
Tiếng Hát: Tóc Tiên