Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Gió...


    (Từ  Thu... của Hhai)

Mãi là chiếc lá thu
Hát ru mùa rất khẽ
Vương vấn lòng chạm nhẹ
Chen lẫn nắng hanh vàng

Gió đưa hương dịu dàng
Ươm môi hồng mộng đỏ
Lá êm đềm chờ đó
Gió dừng lại đừng đi

Mỗi thu đến hạn kỳ
Lá xếp vào ngăn nhỏ
Ủ hương lòng gửi gió
Bao phủ mọi ngã đường

Giăng lưới cất nhớ thương
Vấn vương chia hai nửa
Thu qua rồi lại đến  
Mở cửa đón gió sang

Kim Oanh
6/2014